Plener malarski w Wieściszowicach

Urocza miejscowość obok kolorowych jeziorek, tak jakby przyroda przygotowała się na przyjazd artystów malarzy. Przygotowani na zajęciach potrafią dokonać cudów za pomocą pędzla i farb. Plener zakończył się wystawą obrazów, wspólnym śpiewem przy gitarze i poczęstunkiem. Przebywanie na łonie przyrody koi nie tylko duszę ale i serce.  

Read More »

Pomoc dla Ukrainy!

Nasi Przyjaciele ze Lwowa są w nieszczęściu zagrażającym ich życiu. Organizują dla dzieci i kobiet z głębi Ukrainy tak jak my w Polsce miejsca zamieszkania, wyżywienie i udział w zajęciach szkolnych. Poprosili o wsparcie. Wyruszył transport, który dotarł pod wskazany adres w dniu 07.03.2022 urządzenia dla obrony cywilnej: śpiwory, latarki, koce termiczne, termosy, power banki […]

Read More »

Pomoc Naszym Rodakom z Ukrainy

Pomoc Naszym Rodakom z Ukrainy. Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczercu Pomoc organizowana jest po raz 6.Beneficjentami są: 1.Osoby wiekowe chore  pozostające we własnych domach . 2.Osoby samotne również wiekowe 3.Dzieci uczące się w szkole języka polskiego i historii im Gen Stanisława Maczka 4.Dom Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego w Lwów-Brzuchowice Początkowo przekazywano dary w postaci art. żywnościowych.a […]

Read More »

XIV Dolnośląskie Forum UTW

XIV Dolnośląskie Forum UTW POPANDEMICZNA PSYCHOLOGIA OD_NOWA Udział wzięło 5 studentek KUTW w Kamiennej Górze Forum_Wykłady + warsztaty Warsztaty: 1 solo latino 2.Joga śmiechu 3.plastyczne. 4 cyfrowe.5 florystyczne Uczestniczyłyśmy we wszystkich warsztatach. Szczególnie przypadły nam do gustu tańce, które łączą wspaniałą muzykę z tańcem.

Read More »

KUTW w najbliższym środowisku oraz poza nim

Człowiek żyje w przestrzeni wypełnionej innymi ludźmi, jest cząstką tej przestrzeni. Dobre relacje z innymi nadają sens naszemu życiu, są warunkiem realizacji potrzeb, czy aspiracji, źródłem radości, miarą osobistego szczęścia. Od momentu powstania KUTW przywiązuje ogromną wagę do kontaktów międzyludzkich na różnych płaszczyznach. Relacje miedzy pokoleniowe realizuje we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie miasta […]

Read More »

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 18 Październik 2013 r.

1.X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 20.X EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA 20.XI OGLÓNOPOLSKI DZIEŃ SENIORAJ. Wszystkie daty mają wspólny cel: kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy: walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku ułatwienie dostępu do opieki medycznej a także do pełnego życia […]

Read More »