KUTW w najbliższym środowisku oraz poza nim

Człowiek żyje w przestrzeni wypełnionej innymi ludźmi, jest cząstką tej przestrzeni. Dobre relacje z innymi nadają sens naszemu życiu, są warunkiem realizacji potrzeb, czy aspiracji, źródłem radości, miarą osobistego szczęścia. Od momentu powstania KUTW przywiązuje ogromną wagę do kontaktów międzyludzkich na różnych płaszczyznach. Relacje miedzy pokoleniowe realizuje we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie miasta […]

Read More »