KUTW w najbliższym środowisku oraz poza nim

Człowiek żyje w przestrzeni wypełnionej innymi ludźmi, jest cząstką tej przestrzeni.
Dobre relacje z innymi nadają sens naszemu życiu, są warunkiem realizacji potrzeb, czy aspiracji, źródłem radości, miarą osobistego szczęścia.
Od momentu powstania KUTW przywiązuje ogromną wagę do kontaktów międzyludzkich na różnych płaszczyznach. Relacje miedzy pokoleniowe realizuje we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie miasta K.G Realizacja wspólnych projektów np. występy połączonych chórów, obchody uroczystości, wspólne warsztaty.
Instytucje i zakłady pracy. Przedstawiciele instytucji i zakładów uczestniczą w życiu Uniwersytetu, jak również instytucje wspomagają nasza działalność. co roku trwa wymiana życzeń z okazji świąt.
Współpraca ze Szkołami Wyższymi daje nam możliwość korzystania z wysokiej klasy specjalistów realizując program wkładów interdyscyplinarnych.
Zwiedzanie świata i poznawanie zabytków, kultury regionów, a najbardziej interesuje nas życie Seniorów i ich problemy. Poznaliśmy sytuację seniorów w Niemczech, na Ukrainie, we Włoszech oraz na Węgrzech.
Może jest im lepiej, ale status w jakim będziemy żyć, też w dużym stopniu zależy od nas samych.
Nikt na siłę nie wyciągnie nas z domu jeżeli my takiej potrzeby nie. mamy. Chcieć to móc.