Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 18 Październik 2013 r.

1.X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 20.X EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA 20.XI OGLÓNOPOLSKI DZIEŃ SENIORAJ. Wszystkie daty mają wspólny cel: kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy: walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku ułatwienie dostępu do opieki medycznej a także do pełnego życia […]

Read More »