Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 18 Październik 2013 r.

1.X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH
20.X EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA
20.XI OGLÓNOPOLSKI DZIEŃ SENIORAJ.
Wszystkie daty mają wspólny cel: kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Do najważniejszych zadań należy:

walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku
ułatwienie dostępu do opieki medycznej
a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego
Obchody te zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną: obecnie żyje 600 mil. powyżej 60 roku, w 2050 będzie 2 miliardy (3-krotnie więcej).

Dlatego światli ludzie powołali do życia UTW. Polska 1975 Prof. dr. Halina Szwarc – gerontolog. Jest to jedna z form aktywacji. Nas interesuje działalność na poziomie lokalnym. My pracujemy pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Działalność UTW można podzielić na dwa segmenty:
I Działalność edukacyjna i kulturowa na rzecz studentów
II Działalność UTW na zewnątrz, na rzecz innych.
Ad 1.

aktywizacja intelektualna słuchaczy, wykłady, seminaria historii sztuki, psychologia, filozofia
spotkania z osobami szacownymi w zyciu społ. i kulturalnym
aktywizacja kulturalna, spotkania ze sztuką, teatrem, filharmonią, wieczory poezji, warsztaty malarskie, fotograficzne, taneczne
aktywizacja fizyczna: gimnastyka rehabilitacyjna, turystyka
edukacja w zakresie j. angielskiego, niemieckiego
inspirowanie twórczości słuchaczy: organizowanie wieczorów poezji, wystaw fotograficznych, wernisarzy.
Ad 2. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, które są zainteresowane sytuacją ludzi starszych, klub seniora, Ogródki Działkowe, Stowarzyszenie Optymistek

współpraca z dziećmi i młodzieżą w ramach integracji międzypokoleniowej
wspólne zajęcia z gotowania z młodzieżą ZSS, organizacje „Pokazu mody”, szycie strojów, „Gali”
pomoc w organizacji Olimpiady lekkoatletycznej
współpraca z Parafią MB Różańcowej, „Wieczór poezji w kaplicy” z okazji odpustu
organizacje tygodniowego pobytu (całego programu) dla Gimnazjum we Lwowie (w czasie wakacji)
2 kilkudniowe spotkania z Organizacją działającą przy Kościele M. Panny w Dreźnie.