Zajęcia z mieszkańcami DPS w Szarocinie

Warsztaty  malarskie  – zakończone  wystawą  prac w Centrum  Kultury  w dn . 26.10.2023  w czasie  Inauguracji  Roku  Akademickiego.

Warsztaty  Taneczne – nauka  Tańców  i występ przed publicznością na  Inauguracji  Roku Akademickiego.