XIV Dolnośląskie Forum UTW

XIV Dolnośląskie Forum UTW

POPANDEMICZNA PSYCHOLOGIA OD_NOWA

Udział wzięło 5 studentek KUTW w Kamiennej Górze

Forum_Wykłady + warsztaty

Warsztaty: 1 solo latino 2.Joga śmiechu 3.plastyczne. 4 cyfrowe.5 florystyczne

Uczestniczyłyśmy we wszystkich warsztatach. Szczególnie przypadły nam do gustu tańce, które łączą wspaniałą muzykę z tańcem.