KUTW w najbliższym środowisku oraz poza nim

Człowiek żyje w przestrzeni wypełnionej innymi ludźmi, jest cząstką tej przestrzeni. Dobre relacje z innymi nadają sens naszemu życiu, są warunkiem realizacji potrzeb, czy aspiracji, źródłem radości, miarą osobistego szczęścia. Od momentu powstania KUTW przywiązuje ogromną wagę do kontaktów międzyludzkich na różnych płaszczyznach. Relacje miedzy pokoleniowe realizuje we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie miasta […]

Read More »

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 18 Październik 2013 r.

1.X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 20.X EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA 20.XI OGLÓNOPOLSKI DZIEŃ SENIORAJ. Wszystkie daty mają wspólny cel: kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy: walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku ułatwienie dostępu do opieki medycznej a także do pełnego życia […]

Read More »