Święto Seniorów 2022 w Hradec Kralove

 Zaproszenie wystosował z-ca hetmana Hradec Kralove do  Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.UM zorganizował wyjazd dla 48 seniorów z Dolnego Ślaska.
Program ciekawy: zwiedzanie zabytków, koncert organowy w wykonaniu słuchaczy szkoły muzycznej razem z nauczycielami, występy różnych zespołów w miasteczku ekstra zorganizowanym dla seniorów poczęstunek. Delegacja z KUTW z Kamiennej Góry przekazała albumy z naszego regionu oraz życzenia dla tamtejszych seniorów na ręce Pani hetman, zachęcając do odwiedzenia naszego pięknego region